Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Άνω Καλεντίνη 14 Φεβρουαρίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ                                                                                                        
ΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ                 Αριθ) Πρωτ: 1.129
                                                          ΠΡΟΣ:   Το Δημ. Σύμβουλο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Παρακαλούμε όπως την 18η του μήνα Φεβρουάριου του έτους 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 προσέλθετε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα της έδρας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Έγκριση - βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση της Κόκκινης Εκκλησιάς και Φερεντινέϊκα».
2. Έγκριση - βεβαίωση περαίωσης της μελέτης «Τοπογραφική αποτύπωση Δημαρχείου»
3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δ. Δ. Άνω Καλεντίνης (Γ' φάση)».
4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ύδρευση Δ. Δ. Δήμου Ηράκλειας».
5. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ. Δ, Διχομοιρίου (Γ' φάση)».
6. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ. Δ. Ρετσιανών (Γ φάση)».
7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ. Δ. Βελεντζικού Δ' φάση».
8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στη θέση Ντόβρα».
9. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.  Δ Βελεντζικού Γ' φάση».
10  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ. Δ. Διχομοιρίσυ (Γ' φάση)».
11 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Βελτιώσεις - αντικαταστάσεις δικτύων ύδρευσης Δ. Δ. Κλειδιού».
12 Μεταφορά παιδικής χαράς από πλατεία Άνω Καλεντίνης.
13 Καθορισμός ανωτάτου ορίου κλήσεων κινητών τηλεφώνων δημάρχου - αντιδημάρχων.
14 Έγκριση εγκατάστασης αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη δέση «Γεραμπή».
15 Έγκριση ενοικίασης γραφείου για το Συμβούλιο Τ. Κ. Καστανιάς.
16 Έγκριση απολογισμού σχολικής επιτροπής γυμνασίου λυκείου Άνω Καλεντίνης έτους 2010.
17 Σχετικά με τη λειτουργία του Χ. Υ. Τ. Α. και του Χ. Υ Τ Υ.
18 Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για παρακολούθηση ημερίδων - συνεδρίων.
19. Έγκριση πρόσληψης ειδικών συνεργατών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...