Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Αναλυτικά στοιχεία για το νέο επενδυτικό νόμο


Από τα τέλη Μαρτίου 2011, τίθεται σε εφαρμογή ο νέος Επενδυτικός Νόμος. 

Μέσα στο 2011 θα διατεθούν στους επενδυτές κίνητρα 1,2 δισ. ενισχύσεων και 3,2 δισ. φοροαπαλλαγών, όπως ανέφερε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Μ. Χρυσοχοΐδης για τη λειτουργία του νέου επενδυτικού νόμου στο ΚΤΕ Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
Σημείωσε ότι ο νέος επενδυτικός Νόμος (3908/2011) αλλάζει τους όρους χρηματοδότησης των ιδιωτικών επενδύσεων εισάγοντας νέες αξίες, νέες διαδικασίες και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, στο πλαίσιο ενός νέου προτύπου ανάπτυξης για τη χώρα.

Ακόμη, έχει προκαθορισμένο συγκεκριμένο ετήσιο προϋπολογισμό και «ταβάνι» ενισχύσεων, καλύπτει όλους τους τομείς της οικονομίας, ενώ σέβεται το δημόσιο χρήμα, καθώς παρέχει κίνητρα κυρίως μέσω φόρο-απαλλαγών. 
Παράλληλα, εισάγει νέα διαδικασία αξιολόγησης των υποβληθέντων σχεδίων με τη θεσμοθέτηση Εθνικού Πιστοποιημένου Μητρώου Αξιολογητών και Ελεγκτών, έχει σταθερές προθεσμίες υποβολής αιτήσεων (Απρίλιος και Οκτώβριος) και στοχεύει στην πράσινη ανάπτυξη, την επιχειρηματική καινοτομία, τη νεανική επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή συνοχή. 

Υπενθύμισε ο υπουργός ότι για το 2010 εγκρίθηκαν σχεδόν ένα δις ευρώ, από εθνικούς πόρους και συγχρηματοδοτούμενα έργα. Ένα δις ευρώ και επιπλέον, επιδιώκεται να εγκριθεί και για το 2011, παρά τη δύσκολη συγκυρία και μέχρι το πρώτο μισό του 2011 να έχει αξιολογηθεί το σύνολο των σχεδίων που υποβλήθηκαν με το παλαιό καθεστώς.
 

Επίσης, στους τρεις πρώτους μήνες του 2011, εγκρίθηκαν 550 περίπου εκ. ευρώ για 321 επενδυτικά σχέδια του παλαιού αναπτυξιακού νόμου τα οποία διοχετεύονται ήδη στους δικαιούχους μέσα στους επομένους δύο μήνες.
 

Στο μεταξύ, η πρώτη προκήρυξη του νέου νόμου θα γίνει μέχρι το τέλος Μαρτίου.
 

Στην πρώτη προκήρυξη θα προκηρυχθούν:
 

- 500 εκατ. στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής,
 

-100 εκατ. στο καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης,
 

-150 εκατ. στο ειδικό καθεστώς νεανικής επιχειρηματικότητας
 

- 50 εκατ. για δικτύωση επιχειρήσεων.
 

Στο καθεστώς γενικής επιχειρηματικότητας θα προκηρυχθούν 1 δισ. φοροαπαλλαγές. Οι υπόλοιπες διαθέσιμες φοροαπαλλαγές (800 εκ) θα χρησιμοποιηθούν για να συμπληρωθεί το πλαφόν ενισχύσεων που μπορούν να ζητήσουν οι επενδυτές στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής και στο καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης και θα αξιοποιηθούν για την προσέλκυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων πάνω από 50 εκ ευρώ.
 

Οι επιχορηγήσεις των ειδικών καθεστώτων (νεανική επιχειρηματικότητα και δικτύωση) θα συμπεριληφθούν στην πρώτη προκήρυξη αλλά θα υλοποιηθούν καθ’ολη τη διάρκεια του 2011. Στη δεύτερη προκήρυξη του 2011 θα προκηρυχθούν 400 εκ στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής, με έμφαση στις περιφέρειες που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση.
 

Στο καθεστώς γενικής επιχειρηματικότητας θα προκηρυχθούν 800 εκ. φοροαπαλλαγές. Οι υπόλοιπες διαθέσιμες φοροαπαλλαγές (400 εκ) θα χρησιμοποιηθούν για να συμπληρωθεί το πλαφόν ενισχύσεων που μπορούν να ζητήσουν οι επενδυτές στο καθεστώς περιφερειακής συνοχής και στο καθεστώς τεχνολογικής ανάπτυξης και θα αξιοποιηθούν για την προσέλκυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων, μεγαλύτερων από 50 εκ. και ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων. Παράλληλα θα συνεχίζουν να υλοποιούνται οι επιχορηγήσεις των δύο ειδικών καθεστώτων.
 

Οι διαδικασίες υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου
 

Σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες, κάνουμε μια πραγματική επανάσταση. Μέχρι σήμερα, ο κάθε υποψήφιος επενδυτής είχε απέναντί του ένα σύστημα χωρίς αρχή, μέση και τέλος, χωρίς συγκεκριμένες διαδικασίες, αφερέγγυο, που μοίραζε χρήματα χωρίς να υπολογίζει το χρόνο, τον κόπο του πολίτη, αλλά και την ίδια την οικονομία, την απασχόληση, την κοινωνική συνοχή.
 

Με το νέο σύστημα, προκαλούμε τον εαυτό μας, το κράτος, τις υπηρεσίες να δώσουν το παράδειγμα της αξιοκρατίας και της αξιοπιστίας. Να σεβαστούμε τον πολίτη στην πράξη, άμεσα και έμμεσα.
 

Μέσα σε έξι μήνες θα ολοκληρώνεται όλη η διαδικασία. Από την προκήρυξη μέχρι την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου. Τα πράγματα θα έχουν ως εξής.
 

Ο υποψήφιος επενδυτής εγγράφεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων μέσω των σχετικών ιστοσελίδων του υπουργείου, όπου θα βρίσκει και τις απαραίτητες πληροφορίες (www.mindev.gov.gr, www.ependyseis.gr, www.investingreece.gov.gr) και λαμβάνει προσωπικό κωδικό.
 

Υποβάλλει ηλεκτρονικά όλα τα τεχνοοικονομικά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου και των απαιτούμενα δικαιολογητικά και εκτυπώνει την αίτηση.
 

Υποβάλλει σε έντυπη μορφή τον επενδυτικό φάκελο (συμπεριλαμβανομένων και των πρωτότυπων εγγράφων) στο αρμόδιο Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών. Στην έδρα κάθε περιφέρειας, στη Μονάδα Ανάπτυξης στην Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και στην πλατεία Κοραή εδώ στην Αθήνα, δημιουργούμε πρότυπα γραφεία. Θα λειτουργούν ως receptions που θα κάνουν τον τυπικό προέλεγχο του φακέλου και θα κατευθύνουν τον πολίτη για τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κάθε δικαιολογητικό έγγραφο ή στοιχείο που υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, πρέπει να έχει υποβληθεί και ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.
 

Ακολουθεί ο προέλεγχος. Οι υπάλληλοι του Γραφείου ελέγχουν την πληρότητα του φακέλου της αίτησης και εφόσον είναι πλήρης, δίνουν απόδειξη. Αν λείπουν απαραίτητα δικαιολογητικά ή στοιχεία, προσκομίζονται μέσα σε 10 ημέρες.
 

Κάθε φάκελος ελέγχεται και αξιολογείται σε 40 ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία συμπλήρωσής του από δύο τυχαίους επιλεγμένους αξιολογητές. Δημιουργούμε για αυτό Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών, μετά από ανοιχτή πρόσκληση της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων. Αν υπάρχει απόκλιση στη βαθμολογία πάνω από 10 μονάδες, βαθμολογεί τρίτος αξιολογητής. Στα κριτήρια αξιολόγησης που σας έχουμε μοιράσει, αντανακλάται το πνεύμα του νέου πλαισίου για βιώσιμες, υγιείς, καινοτόμες επενδύσεις που προσφέρουν θέσεις εργασίας. (βλέπε Έντυπο με Κριτήρια Αξιολόγησης)
 

Φυσικά, όποιος είναι αξιολογητής, δεν μπορεί να είναι ελεγκτής. Κατά το διάστημα αυτό, ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της αίτησής του.
 

Δημοσιεύεται στο διαδίκτυο προσωρινός πίνακας κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων με τη βαθμολογία τους. Ο υποψήφιος επενδυτής έχει δικαίωμα ένστασης μέσα σε 10 ημέρες. Η διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων ολοκληρώνεται εντός 15 ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης. Αναρτάται ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων.
 

Για να μην σας κουράζω με λεπτομέρειες, η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επιχείρησης πιστοποιείται με επιτόπιο έλεγχο, που καταγράφει την αγορά πρώτων υλών, πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών. Κοινώς, τέρμα στις επιχειρήσεις - φαντάσματα.
 

Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο, τα επενδυτικά σχέδια υπόκεινται σε έλεγχο τόσο κατά τη διαδικασία υλοποίησης, όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργία της επένδυσης. Έλεγχος μπορεί να γίνεται οποτεδήποτε, χωρίς κανέναν χρονικό περιορισμό, ακόμη και μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί το 50% της επένδυσης.
 

Έκτακτος έλεγχος μπορεί να πραγματοποιείται ακόμη και για προγενέστερους επενδυτικούς νόμους Σπάμε άλλο ένα ταμπού, που ήθελε τη δημόσια διοίκηση να «προγραμματίζει» ελέγχους και στην ουσία να κλείνει τα μάτια στη μη συμμόρφωση.
 
http

Αναλυτικά στοιχεία για το νέο επενδυτικό νόμο

://www.newsbeast.gr/
πηγη;http://aetostz.blogspot.com/2011/03/blog-post_1989.html#more

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...