Σάββατο, 11 Ιουνίου 2011

17.450 θέσεις εργασίας στις αιρετές περιφέρειες από προγράμματα του υπ. Εργασίας - 700 οι θέσεις για την Άρτα!!


Με την πρόσκληση υποβολής προτάσεων από τους τοπικούς φορείς στις περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και τη δημιουργία 17.450 νέων θέσεων εργασίας για άνεργους, ολοκληρώνεται το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του υπουργείου Εργασίας.
Συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 17.062.500 ευρώ. Οι ωφελούμενοι είναι συνολικά 5.200 και κατανέμονται ως εξής: στην Αχαΐα 2.300, στην Ηλεία 1.320 και στην Αιτωλοακαρνανία 1.580.
Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.562.500 ευρώ. Οι ωφελούμενοι είναι συνολικά 2.000 και κατανέμονται ως εξής: στην Κοζάνη 800, στη Φλώρινα 500, στην Καστοριά 400 και στα Γρεβενά 300.
Στην Περιφέρεια Ηπείρου, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 9.679.687 ευρώ. Οι ωφελούμενοι είναι συνολικά 2.950 και κατανέμονται ως εξής: στα Ιωάννινα 1.250, στην Άρτα 700, στην Πρέβεζα 550 και στη Θεσπρωτία 450.
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 17.390.625 ευρώ. Οι ωφελούμενοι είναι συνολικά 5.300 και κατανέμονται ως εξής: στη Μαγνησία 1.370, στη Λάρισα 1.700, στα Τρίκαλα 1.170 και στην Καρδίτσα 1.060.
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 6.562.500 ευρώ. Οι ωφελούμενοι είναι συνολικά 2.000 και κατανέμονται ως εξής: στη Φθιώτιδα 500, στην Ευρυτανία 200, στη Φωκίδα 250, στη Βοιωτία 600 και στην Εύβοια 450.
Η υλοποίηση του προγράμματος προβλέπει τη συνεργασία φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ως φορέων απασχόλησης (όπως σωματεία, συνδικαλιστικές και επαγγελματικές ενώσεις, εταιρείες Αστικού Δικαίου) με τους συμπράττοντες φορείς (όπως ενδεικτικά οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τα νομικά τους πρόσωπα, αλλά και κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει δραστηριότητες, με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα).
Οι ωφελούμενοι τοποθετούνται στις θέσεις εργασίας από τους συμπράττοντες φορείς που έχουν συνάψει μνημόνια συνεργασίας με τους δικαιούχους φορείς απασχόλησης.
Οι άνεργοι θα απασχοληθούν σε κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς (κοινωφελείς) τομείς. Για την επιλογή τους ισχύουν συγκεκριμένα αντικειμενικά και αδιάβλητα κριτήρια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ypakp.gr/neaprogrammata.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...