Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Μεσοπυργος ξενοδοχειον πυργος

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών για τον περιορισμό των προσλήψεων το 2011

3/1/2011
Με επείγουσα εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών έδωσε αυστηρές οδηγίες για την διαδικασία προσλήψεων το έτος 2011 στους φορείς του δημόσιου τομέα και τους ΟΤΑ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι προσλήψεις και οι διορισμοί μόνιμου προσωπικού που θα γίνουν κάθε χρόνο στο διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2011 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2013 υπάγονται στον κανόνα: μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις.

Στις προσλήψεις τακτικού προσωπικού που θα διενεργηθούν στους κρατικούς φορείς του δημόσιου τομέα (δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού) συνυπολογίζονται οι μετατάξεις υπαλλήλων.

«Προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός προσλήψεων για το έτος 2011 και να εκδοθεί η κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τις προσλήψεις το έτος 2011, θα πρέπει τα αιτήματα σας να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες προσλήψεις» αναφέρει στην εγκύκλιο ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης και συνεχίζει «για αυτό το λόγο θα πρέπει άμεσα όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι λοιποί φορείς του δημόσιου τομέα να υποβάλλουν στο υπουργείο μας τον προγραμματισμό των αναγκών τους σε μόνιμο προσωπικό, σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου καθώς και συμβάσεων μίσθωσης έργου με βάση τις ανάγκες που θεωρούνται απολύτως απαραίτητες ενόψει των ως άνω περιορισμών».

Όλοι οι φορείς του δημοσίου θα πρέπει να στείλουν τα αιτήματα τους για προσλήψεις προσωπικού μέχρι την 14η Ιανουαρίου 2011 στο υπουργείο Εσωτερικών και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο θα εγκρίνει το απαραίτητο κονδύλι.

Εκτός από τις προσλήψεις, στις αιτήσεις τους οι φορείς του δημοσίου θα πρέπει να περιλαμβάνουν και τον ακριβή αριθμό των αποχωρήσεων προσωπικού κατά το έτος 2010, να ενημερώνουν αν υπάρχουν εκκρεμείς διορισμοί ή προσλήψεις τακτικού προσωπικού αλλά και προσωπικό που μεταφέρθηκε από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως την Ολυμπιακή.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι συμβάσεις μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά 15% σε σχέση με το 2010. Οι φορείς του δημοσίου που θέλουν να προχωρήσουν σε συμβάσεις μίσθωσης έργου θα πρέπει να υποβάλλουν το αίτημα τους στον ΑΣΕΠ μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2011 και μόλις πάρουν το «πράσινο φως» να στείλουν την αίτηση τους στο υπουργείο Εσωτερικών και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Για τις προσλήψεις στους ΟΤΑ θα υπάρξει και νέα εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών,ενώ στις ΔΕΚΟ ισχύει το ίδιο χρονοδιάγραμμα και το «πράσινο φως» θα δίνεται από την Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...